België vs New York vs Ethiopië

Collega Frank heeft al opgesomd wat zijn fictieve partij als standpunten zou hebben, of als doelstelling, of zo. Het voorbeeld van New York daarin durf ik zeer egoïstisch te omschrijven als één van m’n argumenten in de middag-discussies over de politiek, maar ik leen het met veel plezier uit. Laat me even verduidelijken.

M’n argument gaat als volgt: een wereldstad als NY wordt bestuurd door een fractie van wat België nodig heeft aan politiekers, en heeft wel meer problemen. Maar laat ik dit even proberen wat te onderbouwen (met nummers, de rest moet je er zelf bijdenken).

Als ik even, compleet onwetenschappelijk en losjes opgezocht terwijl ik een ijsje at, België mag vergelijken met de staat New York (staat, niet stad) en Ethiopië, het grote land in Afrika, waar ik recent was, kom ik tot volgende losse vergelijking:

We beginnen met België. Grofweg een 530 politiekers in alle regeringen samen (ik denk dat ik ze allemaal heb geteld), we zijn met 10 miljoen man in België, en het land een 30 000 vierkante km groot.

De staat New York huisvest zo grofweg een kleine 20 miljoen man, de stad New York neemt daar een kleine 9 miljoen van in. Er is zowat grofweg 270 man nodig om de boel bestuurd te krijgen (dat is het bestuur van de staat, samen met het bestuur van de stad). Als toemaatje geef ik je mee dat de staat New York zo’n 140 000 vierkante kilometer omvat.

Nemen we Ethiopië, dan krijgen we 650 man om de boel te besturen, een oppervlakte van 1,1 miljoen vierkante kilometer en 80 miljoen man.

Dit geeft het volgende beeld: één politieker in de staat New York per zo’n 72 000 man. In Ethiopië is dat zo’n 122 000 man per politieker. In België is dat eentje per 18 000 man. Vier keer meer dan New York dus en meer dan 6 keer de toestand Ethiopië.

Okay, ik geef toe, ik mag het niet zomaar vergelijken, maar hou er toch maar even rekening mee dat een land als Ethiopië wel wat grotere basis-uitdagingen heeft dan België (geloof me, een understatement), en dat enkel al de stad NY vermoedelijk wel een grotere diversiteit in populatie heeft, genoeg problemen met criminaliteit, flink wat infrastructuur nodig heeft, wta compromissen moet sluiten …

Mijn oplossing? Geen idee, ik ben geen politicoloog, maar als ik toch iets moet noemen: alles afschaffen, één kieskring, één regering gevuld met politiekers die oplossingen moeten vinden en verantwoording moet afleggen aan 100% van de populatie van het land. Er zal wel meer bij komen kijken, maar dingen vereenvoudigen waar mogelijk werkt meestal wel goed.

(Trouwens, Brussel tegen NY-stad vergelijken geeft nog heel wat absurdere resultaten. Ik zou het nog eens naast Parijs en zo moeten leggen ook.)

2 Responses to “België vs New York vs Ethiopië”

  1. Claudio Says:

    Akkoord met de conclusie, maar tel je de federaal niveau in de VS (of toch een deel) bij NY?

  2. blonko Says:

    Dat ben ik inderdaad vergeten, maar ik heb er wel alle 50 districthoofden van de stad bijgeteld (iets wat elke stad heeft, maar vermoedelijk geen 50). Het is ook maar een losse vergelijking, ik ga er overal wel vergeten zijn.

    Al bij al merk ik dat ik zelf mijn echte “punchline” vergeten ben: als een stad als New York bestuurd kan worden door een burgemeester en wat randanimatie, waarom België dan niet door één parlement.